Airport Taxi Wrocław jest znakiem handlowym należącym do ATGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 897-1

1. Rezerwacje

1.1 AIRPORT TAXI WROCŁAW działa jako bezpośredni wykonawca usług transportu osób (zwany dalej „dostawcą usług” oraz „ATW”).  Dostawca usług może jednak zlecić wykonanie usługi podwykonawcy działającemu w imieniu i na rzecz ATW.  Dokonując rezerwacji za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się na naszej stronie internetowej zamawiający zawiera umowę z ATGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ATW bierze odpowiedzialność za:

– organizację oraz wykonanie usług transportowych zgodnie z zamówieniem klienta

– przetwarzanie wszystkich płatności online dokonywanych za pośrednictwem portalu AirportTaxiWrocław.pl

– częściowego lub całkowitego zwrotu klientowi wpłaconych przez niego środków, jeśli zamówiona usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

1.2 Rezerwacje dokonywane są za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line Airport Taxi Wrocław i zależą od dostępności żądanej usługi.

1.3 Po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem portalu ATW, otrzymasz potwierdzenie e-mail oraz voucher upoważniający Cię do przejazdu zgodnego ze specyfikacją zamówienia.

1.4 AIRPORT TAXI WROCŁAW jest odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie zamówienia oraz usługi transportowej.

1.5 Osoba zamawiająca odpowiedzialna jest za podanie prawidłowych informacji wymaganych do dokonania rezerwacji oraz jej przeprowadzenia. Oznacza to poprawne podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego do jednego z pasażerów, adresu odbioru oraz adresu miejsca docelowego. Jeśli klient oczekuje faktury vat za zamawianą usługę, wówczas konieczne jest również podanie danych do faktury. Upewnij się, że telefon podany do kontaktu będzie włączony w czasie planowanego odbioru pasażerów. W sytuacji gdy telefon będzie wyłączony lub nieosiągalny, kierowca ma prawo odjechać po upływie 20 minut od czasu planowego odbioru pasażerów. W takim przypadku nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

1.6 Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Dokonując rezerwacji klient oświadcza, że zna Warunki umowy oraz, że je akceptuje.

2. Płatności

2.1 Klient na etapie rezerwacji podejmuje decyzję o sposobie płatności. Do wyboru oddajemy Państwo możliwość płatności u kierowcy realizującego usługę(płatność gotówką lub kartą kredytową/debetową) lub płatność on-line za pomocą karty kredytowej/debetowej.

2.2 Usługodawca po otrzymaniu rezerwacji z wybrana opcją ‘Płatność u kierowcy‘ ma prawo zażądać od zamawiającego zapłaty części wartości zamówienia jako zaliczki. Kwota ta zostanie odjęta od kwoty należnej po zrealizowaniu zamówienia.

2.3 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Stripe.com

2.4 Metody płatności on-line:

  • płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

2.5 Airport Taxi Wrocław akceptuje płatności w walutach PLN (Polski Złoty), GBP(Funty szterlingi), EUR(Euro) oraz USD(dolar amerykański). Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT wyliczony na podstawie lokalnej stawki podatkowej.

3. Cena

3.1 Cena usługi Point-to-Point obliczana jest na podstawie rzeczywistej odległości przejazdu. Cena i ewentualne dopłaty zależą od daty i godziny rozpoczęcia przejazdu. Lokalne opłaty dodatkowe, takie jak opłaty drogowe oraz parkingowe są wliczone w cenę przejazdu.

3.2 Cena usługi Wynajem godzinowy obliczana jest na podstawie stawki za godzinę wynajmu pojazdu oraz czasu wynajmu. W cenę godziny najmu pojazdu wliczony jest limit 20 km. W cenę usługi nie są wliczone opłaty drogowe i parkingowe.

3.3 Ceny oferowanych przez ATW wycieczek zawierają transport z dowolnie wybranej lokalizacji we Wrocławiu do określonego w zamówieniu miejsca (wybranego z listy oferowanych atrakcji), oczekiwanie na klienta podczas zwiedzania – czas oczekiwania określony jest dla każdej oferty indywidualnie, a informacje o jego długości znajdują się na stronie produktu oraz w voucherze.

3.3.1 Wykupienie wycieczki i wybór pojazdu Shuttle gwarantuje Ci wyjazd pojazdem dzielonym z innymi pasażerami – dokonując zakupu wykupowane jest miejsce w pojeździe, a nie cały pojazd. W związku z czym możliwe jest, że pojazdem tym będą podróżować również inni obcy dla Ciebie pasażerowie.

3.3.2 Wycieczka prywatna oznacza wykupienie całego, dowolnie wybranego z listy ofertowej pojazdu. Daje to gwarancje, że w pojeździe znajdować się będą tylko i wyłącznie pasażerowie których chcesz zabrać we wspólną podróż.

4. Voucher

4.1 Płatność on-line – w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na koncie Airport Taxi Wrocław zamawiający otrzyma wiadomość e-mail z Voucherem uprawniającym go do przejazdu.
4.2 Płatność u kierowcy – W ciągu 24 godzin od otrzymania rezerwacji Airport Taxi Wrocław może zwrócić się z prośbą o wpłatę zaliczki na poczet realizacji usługi. W przypadku prośby o zaliczkę Zamawiający otrzyma Voucher po uiszczeniu opłaty zgodnie z zapisami art. 4.1, a w sytuacji gdy zaliczka nie będzie konieczna, zamawiający otrzyma wiadomość e-mail z Voucherem w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

4.3 Airport Taxi Wrocław zastrzega sobie prawo do sprawdzania cen rezerwacji ciągu 24 godzin od jej dokonania i ewentualnych zmian. Ewentualne nieprawidłowości cen wynikać mogą z błędu systemu (błędna kalkulacja), zmian opłat drogowych lub zmian podatkowych. Jeśli w wyniku tego całkowita cena będzie wyższa, wówczas art. 6 nie ma zastosowania. Zamawiający może anulować swoją rezerwację lub potwierdzić ją i dopłacić różnicę kwot.

5. Dostępność pojazdów i usług

5.1 Rezerwacji można dokonać wybierając rodzaj pojazdu, a nie markę i model. Usługodawca zastrzega sobie prawo do użycia pojazdu innej kategorii niż wybrana podczas rezerwacji – Usługodawca może w takie sytuacji użyć jedynie pojazdu większego lub wyższej klasy. Zamawiający wówczas nie ponosi dodatkowych kosztów. Nie ma możliwości, aby usługa była zrealizowana pojazdem o niższym standardzie.

5.2 Airport Taxi Wrocław zastrzega sobie prawo do odrzucenia rezerwacji w ciągu 12 godzin od momentu jej otrzymania. Nie gwarantujemy, że możemy z powodzeniem zrealizować każde zamówienie. Rezerwacja jest ostateczna po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail z voucherem potwierdzającym rezerwację przejazdu. Po otrzymaniu vouchera Airport Taxi Wrocław nie może anulować przejazdu, z wyjątkiem siły wyższej.

6. Anulowanie rezerwacji

6.1 Umowę uważa się za zawartą i wiążącą dla obu stron w momencie gdy zostaną spełnione następujące warunki:

– Usługodawca otrzyma płatność za przejazd bądź wyrazi zgodę na płatność u kierowcy

– Zamawiający otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z numerem rezerwacji

Wówczas Zamawiającego obowiązują następujące warunki zerwania umowy.

  • Anulowanie rezerwacji do 24 godzin przed planowanym czasem odbioru, anulowanie jest bezpłatne.
  • Anulowanie rezerwacji od 24 do 12 godziny przed planowanym czasem odbioru, opłata za anulowanie wynosi 50% uzgodnionej ceny.
  • Anulowanie rezerwacji od 12 do 6 godzin przed planowanym czasem odbioru, opłata za anulowanie wynosi 75% uzgodnionej ceny.
  • Anulowanie rezerwacji poniżej 6 godzin przed planowanym czasem odbioru, opłata za anulowanie wynosi 100% uzgodnionej ceny.

6.2 W przypadku niepojawienia się pasażera w miejscu odbioru zostanie on obciążony 100% ceny przejazdu.

7. Zmiany w rezerwacji

7.1 Wszelkie zmiany w rezerwacji takie jak zmiana daty i godziny muszą być niezwłocznie zgłoszone do Działu Obsługi Klienta w przeciwnym razie Airport Taxi Wrocław nie jest w stanie zagwarantować dostępności transportu. Numer telefonu do Działu Obsługi Klienta znajduje się w zakładce „Kontakt” oraz na voucherze.

7.2 Jeśli podczas rezerwacji przejazdu Zamawiający podał numer lotu, a jego lot jest opóźniony lub przyleci wcześniej wówczas Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o tym fakcie. Posiadając numer lotu jesteśmy w stanie monitorować czas lądowania samolotu. Po jego wylądowaniu pasażerowie mają 45 minut na wyjście ze strefy odprawy celnej. Jeśli w czasie odprawy pojawiłyby się jakiekolwiek problemy lub pasażerowie mieliby jakiekolwiek problemy z odbiorem bagażu wówczas prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

8. Zwrot opłat

8.1 W przypadku anulowania rezerwacji przez Zamawiającego, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu środków w wysokości zgodnej z zapisami art. 6.1 niniejszej umowy.

8.2 W przypadku niezrealizowania usługi z winy Airport Taxi WrocławZamawiającemu przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty.

8.3 Airport Taxi Wrocław dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Odpowiedzialność, obowiązki i reklamacje

9.1  Airport Taxi Wrocław jest bezpośrednim wykonawcą usług lub usługi są świadczone przez zakontraktowanych podwykonawców i to Airport Taxi Wrocław jest odpowiedzialny za sposób wykonania zlecenia.

9.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które poniesie Pasażer (np. spóźnienie na samolot) z powodu nieprawidłowego oszacowania przez Zamawiającego wystarczającej ilości czasu na podróż – czas przejazdu podany w naszym formularzu jest orientacyjny i nie uwzględnia natężenia ruchu drogowego.

9.3 Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania ATW o wszelkich problemach i skargach, aby Usługodawca mógł jak najszybciej podjąć kroki w celu rozwiązania problemu. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości roszczenia sobie odszkodowania lub zwrotu kosztów.

9.4 Reklamacje należy składać do Usługodawcy jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonaniu przejazdu o którym mowa w Voucherze. W sytuacjach gdy przejazd wykonywany był przez podwykonawców Usługodawcy – Airport Taxi Wrocław występuje jako strona umowy i jest bezpośrednio odpowiedzialne za sposób jej wykonania.

9.5 Airport Taxi Wrocław nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, zmiany lub odwołanie rezerwacji, jeśli umowa nie może zostać zrealizowana (częściowo lub w całości) z powodu zdarzeń losowych np. konfliktu zbrojnego, działalność terrorystycznej, skrajnych warunków atmosferycznych utrudniających ruch drogowy, działania „siły wyższej” lub z powodu innych okoliczności których nie można przewidzieć lub są poza kontrolą Usługodawcy. Jest to zgodne ze standardowymi wyłączeniami na przykład w ubezpieczeniach turystycznych.

9.6 Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej są przekazywane w dobrej wierze i uważa się, że są poprawne w momencie publikacji. Airport Taxi Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne nieścisłości mogące wynikać z „nieaktualnych” informacji przekazywanych bezpośrednio przez wykonawcę usługi.

10. Usługi dodatkowe

10.1 Foteliki dziecięce oraz podkładki dla dzieci dostępne są dla Państwa w każdym pojeździe Airport Taxi Wrocław za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem zawartym w formularzu rezerwacyjnym. Informację o konieczności zapewnienia fotelika należy przekazać Usługodawcy najpóźniej na 48 godzin przed planowanym czasem realizacji zamówienia. W innym wypadku Usługodawca nie jest zobligowany do zapewnienia fotelika/podkładki.

11. Bagaż

11.1 Każdy z pojazdów Airport Taxi Wrocław posiada zdefiniowaną ładowność bagażową. Na przykład STANDARD– 3 walizki. Oznacza to, że każdy z trzech pasażerów może zabrać jedną sztukę średniej wielkości bagażu o wymiarach max. 140 cm tj 71cm x 42cm x 24cm (w + s + g) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego – plecak lub mała walizka. Radzimy, aby pamiętać że korpus bagażnika większości sedanów pozwala na zabranie jedynie dwóch dużych(walizki o wymiarach większych niż wymienione powyżej), więc jeśli podróżujecie Państwo w większej grupie lub posiadają Państwo bagaże większe niż określone powyżej wówczas sugerujemy, aby na etapie rezerwacji wybrać pojazd który posiada większą ładowność – na przykład Minivan.

12. PUNKT ODBIORU PASAŻERA

12.1 Większość terminali lotniczych ma miejsce spotkań w hali przylotów. Jeśli na lotnisku jest kilka terminali przylotów, a podczas rezerwacji Zamawiający podał numer lotu wówczas nasz kierowca będzie czekał na pasażerów w hali przylotów terminala przy którym będzie lądował ich samolot.

12.2 W przypadku odbioru z jakiegokolwiek innego miejsca niż port lotniczy punkt odbioru będzie indywidualnie ustalany z pasażerem.

13. Kwestie sporne

13.1 Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca rejestracji firmy ATGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wszelkie roszczenia wygasają po upływie roku od dnia zakończenia rezerwacji/świadczenia usługi przez Airport Taxi Wrocław.